Monday, December 17, 2012

Vintage тефтер

Реших да споделя част от Vintage тефтери, които съвсем спонтанно трябваше да направим. Смятам, че опитът е доста сполучлив.

Какво мислите вие? Имате ли скорошни проекти на тема Vintage?

No comments:

Post a Comment

You might also like:

Related Posts with Thumbnails